Boguslawski's Theater in Calisia 

The Inspector

Author:  Mikolaj Gogol Translated by Agnieszka Lubomira - Piotrowska Directed by  Norbert Rakowski The development of music: Norbert Rakowski Set design: Janusz Mazurczak Costumes : Justyna Gwizd Asystent reż: Marcin Trzęsowski Photographs: Michał Ramus  

Premiere 14th of december 2013

Cast:
Agnieszka Dulęba-Kasza
Agnieszka Dzięcielska
Bożena Remelska
Zbigniew Antoniewicz
Maciej Grzybowski
Michał Grzybowski
Jacek Jackowicz
Remigiusz Jankowski
Marcelina Kieres/Joanna Sroka
Łukasz Konopka
Wojciech Masacz
Dariusz Sosiński
Marcin Trzęsowski
Michał Wierzbicki
Lech Wierzbowski

and
Adam Durman
Kamil Berczak
Paweł Grochowski
Jan Klatkowski